Press Freedom Award dla Ewy Siedleckiej

REPORTERZY bez GRANIC przyznają w Austrii tradycyjnie już od roku 2001 NAGRODĘ WOLNOŚCI PRASY dla reporterów, dziennikarzy i publicystów w Europie Południowo-Wschodniej i krajach sąsiadujących z Unią Europejską.
W roku 2016 nagroda ta została poświęcona Polsce. Patronat honorowy sprawuje Austriacka Komisja ds. UNESCO.

Nagradzane są publikacje krytyczne, względnie wyjaśniające lub śledcze na temat polityki demokratycznej, wolności prasy i różnorodności poglądów, praw człowieka i ich naruszania, korupcji, krytyki społecznej i polityki socjalnej oraz im pokrewne.
NAGRODĄ WOLNOŚCI PRASY 2016, dotowaną na 6000€ została uhonorowana Ewa Siedlecka za cykl publikacji o Trybunale Konstytucyjnym.
Wręczenie nagrody odbyło się 14 lutego w wiedeńskim Klubie Prasowym Concordia. Po wręczeniu nagrody odbyła się dyskusja „Media pod presją – aktualna sytuacja w Polsce”.

Zdjęcia: © Mariusz Magnuszewski

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.