Projekt eljub – Tydzień e-book’a inspirowany wymianą międzykulturową i integracją

Już po raz 5. W Austrii – od 1 do 8 lipca 2017 r. odbywa się zorganizowany przez eljub Tydzień e-book’a inspirowany wymianą międzykulturową i integracją, podejmujący dialog wśród młodych ludzi na temat „wartości w zglobalizowanym świecie”.

Sześćdziesięciu uczestników pochodzących z 15 różnych krajów, w tym z Polski podczas tygodnia warsztatów wspólnie napiszą e-book na temat aktualnych problemów młodzieży. Nowym tematem wykrystalizowanym w tym roku i zaproponowanym przez młodzież jest „wartości w zglobalizowanym świecie”, a pomysł zrodził się podczas warsztatów w 2016 roku, gdy uczestnicy zastanawiali się nad znaczeniem i miejscem w globalnym świecie wartości takich jak: honor, godność, szacunek, odpowiedzialność. Czy mają one zastosowanie do wszystkich kultur i czy te kultury traktują te pojęcia w sposób równorzędny? W jaki sposób można zdefiniować wartości, aby definicja była uniwersalna? Czy jest to możliwe?

Cały projekt eljub było od samego początku jest ściśle związany z wartościami integracji europejskiej i jest promowany m.in. przez program Erasmus +. Workshop-wartości pomaga odpowiedzieć młodym Europejczykom na pytania: Jakie wartości i umiejętności potrzebne są młodym ludziom w Europie, aby móc poradzić sobie w dzisiejszym społeczeństwie?

Celem tych warsztatów jest to, że młodzi ludzie z różnych krajów europejskich i pozaeuropejskich przedstawią wartości w ich kontekście kulturowym, dowiedzą się co ich dzieli, a co łączy i dzięki temu stworzą wspólną płaszczyznę porozumienia.

Dla uczestników pochodzących z różnych krajów europejskich jest to świetna okazja do nawiązania kontaktów, stworzenia wspólnego dzieła – książki elektronicznej oraz poznać uroki Krems nad Dunajem i innych pięknych miejsc Dolnej Austrii oraz Wiednia.

Wyniki pracy zostaną zaprezentowane już w ten piątek, 7 lipca w Spitz. Już niedługo przedstawimy relację z tego wartościowego i potrzebnego projektu.

Zdjęcia: © eljub-Europäische Jungendbegegnungen

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.