Warsztaty Przyszłości „SOZIALSTAAT NEU DENKEN”

W wyniku zmian społecznych wynikających z sytuacji demograficznej i środowiskowej, które zostaną w ciągu najbliższych lat w wyniku postępującego rozwoju technologicznego i globalizacji jeszcze bardziej pogłębione, wciąż na nowo podejmuje się temat stabilności systemu opieki społecznej i emerytalnej. Potrzebne są nowe pomysły i rozwiązania aby Austria jako państwo opiekuńcze było jeszcze bardziej efektywne. Należy przeanalizować i dostosować system socjalny względem rosnącego bezrobocia, starzenia się społeczeństwa oraz zwiększonej imigracji. Rozwiązania sprawdzające się przed laty dzisiaj niekoniecznie okazują się skuteczne. Dlatego 15.09.16 odbyło się spotkanie inaugurujące Warsztaty Przyszłości „SOZIALSTAAT NEU DENKEN” w Akademii Politycznej w Wiedniu – mające na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przyszłościowego, jeszcze bardziej odpowiedzialnego państwa opiekuńczego - Austrii. Minister ds. Zagranicznych oraz Przewodniczący Akademii Politycznej – Sebastian Kurz – ustanowił sobie za cel wypracowania zaleceń oraz działań dotyczących państwa opiekuńczego jutra. Nad problematyką będzie pracowało wielu ekspertów, między innymi Mag. Wolfgang Sobotka, Minister ds. Wewnętrzych Austrii, Przewodniczący Instytutu Aloisa Mocka, Prof. Wolfgang Mazal, ekspert w zakresie prawa socjalnego oraz wiele innych autorytetów. Zalecenia te zostaną podane na początku roku 2017 do opinii publicznej.
To dla nas zaszczyt, że możemy obserwować tak ważne działania i w nich uczestniczyć.

Solvita Kalugina-Bulka

Zdjęcia: Mariusz Magnuszewski

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.