Umowa o współpracy i sofy miejskie “Vienas” czyli Dni Wiednia w Krakowie!

Dla Krakowa Wiedeń to miasto szczególne. Już od lat miasta prowadzą intensywną współpracę, która obejmuje działania na wielu płaszczyznach. Wynikiem tej współpracy są trwające właśnie w Krakowie Dni Wiednia, z bogatym programem konferencyjnym dotyczącym m.in. jakości powietrza, zarządzania energią, imprez masowych i środowisk gospodarczych. We wtorek 4 kwietnia burmistrz Wiednia Michael Häupl i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podpisali umowę o dalszej współpracy obu miast.

- Kraków łączy z Wiedniem wieloletnia tradycja współpracy w wielu dziedzinach. Nie jest tajemnicą, że stolica Austrii jest dla naszego miasta wzorem do naśladowania w realizacji projektów związanych z funkcjonowaniem nowoczesnego miasta. To na wiedeńskich rozwiązaniach oparliśmy wdrożone w naszym mieście zasady gospodarowania odpadami włącznie ze spalarnią odpadów, także na Wiedniu wzorujemy się jeśli chodzi o rozbudowę systemu transportowego. Współpracę w tym zakresie właśnie chcemy obecnie kontynuować – mowa tu choćby o wiedeńskich rozwiązaniach związanych z budową i funkcjonowaniem metra. Interesują nas także doświadczenia stolicy Austrii dotyczące walki na rzecz poprawy jakości powietrza. Tym zagadnieniom ma służyć m.in. konferencja „Miasta Innowacyjne”, która odbywa się w ramach tegorocznych Dni Wiednia w Krakowie. Poza zapoznaniem krakowian z ofertą kulturalną naszego partnera znad Dunaju, Dni Wiednia to też okazja na wymianę doświadczeń  w kwestiach ważnych dla rozwoju Krakowa – powiedział po podpisaniu umowy Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym eksperci z Wiednia i Krakowa stworzyli przestrzeń do wymiany doświadczeń poświęconą m.in. takim tematom jak jakość powietrza, zarządzanie energią, transport publiczny, organizacja imprez masowych, smart city i start-upy. W dwudniowym programie przewidziano m.in. wykłady, panele eksperckie i warsztaty.

We wtorek, tuż po zainaugurowaniu konferencji „Miasta innowacyjne” odbywającej się w MCK burmistrz Wiednia Michael Häupl przekazał prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu miejskie sofy „Vienas” (13 sztuk, 12 pomarańczowych i jedną białą), które stały się znakiem rozpoznawczym wiedeńskiej dzielnicy muzealnej Museums Quartier. Chętnie korzystają z nich wiedeńczycy i turyści szukający chwili odpoczynku od zgiełku miasta. Docelowym miejscem, w którym będą stały sofy jest plac przed gmachem głównym Muzeum Narodowego w Krakowie.

- Sofy w Wiedniu stoją w dzielnicy muzeów, w Krakowie będą się znajdowały pod Muzeum Narodowym, na dużym placu w okolicy Błoń. Sądzę ze wrosną w krajobraz naszego miasta i przyjmą się wśród krakowian. Bardzo dziękuję – dodał prezydent Jacek Majchrowski.

Tuż po otwarciu dwudniowej konferencji „Miasta innowacyjne” oraz przekazaniu mebli miejskich włodarze Krakowa i Wiednia podpisali umowę o współpracy obu miast. Obszary wskazane w tegorocznej umowie to: planowanie systemu transportu miejskiego, miejskie usługi publiczne, architektura i kształtowanie przestrzeni miejskiej, odnowa i rewitalizacja obszarów miejskich, ochrona środowiska, ochrona zdrowia i sprawy społeczne, edukacja, nauka i badania naukowe, innowacje i technologie, kultura i przemysły kreatywne oraz sport a także budownictwo, w tym budownictwo komunalne i socjalne. Współpraca miast, które niekoniecznie są stolicami ma na skalę europejską bardzo duże znaczenie, ponieważ o nasze interesy i interesy naszych mieszkańców będziemy mogli lepiej zadbać wspólnie, nie tylko na arenie europejskiej, ale także w naszych krajach. Współpraca Krakowa i Wiednia dotyczy niemalże wszystkich dziedzin działania samorządu, między innymi kwestii technologii, administracji i komunikowania się mieszkańców z administracją samorządową. Nowym obszarem współpracy będzie budownictwo mieszkaniowe i socjalne – wyjaśnił burmistrz Wiednia Michael Häupl. W najbliższym czasie przedstawiciele obu miast będą wymieniać swoje doświadczenia na temat budowania wielkich hal widowiskowo-sportowych. Miasto Wiedeń przymierza się do takiej inwestycji, a Kraków ma już gotową i bardzo dobrze prosperującą TAURON Arenę Kraków.

Pierwszy dokument „Wspólne oświadczenie miasta Rzeczypospolitej Polskiej Krakowa i stolicy Republiki Austrii o współpracy w różnych obszarach polityki komunalnej, szczególnie w dziedzinie technologii miejskiej” został podpisany w 2000 roku na 4 lata. W 2013 roku zdecydowano, że współpracę będzie regulować umowa zamiast oświadczenia. Modyfikacja ta nie oznacza zamiany statusu kontaktów obu miast – nadal nie są to miasta partnerskie – ale podnosi rangę zawartego porozumienia.

Wiedeń nie zawiera formalnych partnerstw – sistercities, twin-cities. Podpisuje jedynie umowy o współpracy w konkretnych dziedzinach. Współpracuje głównie ze stolicami: (Ateny, Brasilia, Bratysława, Brno, Budapeszt, Chengdu, Kijów, Kraków, Ljubljana, Moskwa, Paryż, Teheran, Triest).

Od 28 czerwca 2002 roku działa w Krakowie Biuro Miasta Wiednia (ul. Mikołajska 4), od 2016 roku pod szyldem EurocommPR. Jest to spółka miejska Wiedeńskiego Holdingu Komunalnego, która prowadzi działania promocyjne miasta Wiednia w Belgradzie, Budapeszcie, Krakowie, Lublanie, Pradze, Sarajewie, Sofii i Zagrzebiu.

Źródło: http://krakow.pl/aktualnosci/208995,33,komunikat,umowa_o_wspolpracy_i_sofy_miejskie___trwaja_dni_wiednia_w_krakowie_.html
https://www.eurocommpr.at/pl/Biura-Miasta-Wiednia/Polska

Zdjęcia:
©Bogusław Świerzowski
©W. Majka
©P. Kędzierski

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.